Select Page

Pravinchandra K Soni

Apr 7, 1936 – Dec 24, 2020

 

Live Stream Details

Service: December 27, 2020

9:30 am – 10:30 am

Livestream

Condolence Board

67 Comments

 1. Pravinchandra RIP

  Reply
 2. Rip

  Reply
 3. Rip ? પ્રણામ માસા ના અમે અંતીમ દર્શન ના કરી શક્યાં માટે સઃરદય પુર્વક શ્રધ્ધાંજલિ અમારા પરીવાર વતી અર્પિયે છે અને આ અચાનક આવી પડેલી ઘટનાં થી વડીલ ની યાદ માં પ્રાથના કરી બધા મન પાછું વળીને હીંમત રાખજો કેમ કે જીવણ ને મૃત્યું કુદરત ના હાથ માં છે વર્ષો થી સાયન્તીસો રહસ્ય શોધી શક્યા નથી અમો બે ભાઈ ને આ અનુભવ નાની ઉંમર માં થયો છે માટે અમને ખબર છે. માસી ને યાદ આપજો અમોને ખબર પડી કે આદરણીય મોટાં કેતન ભાઈ ને ફોન કર્યોહતો પરંતું વ્યસ્તતા ને કારણે લઈ શક્યાં નહોતાં માટે msg દ્વારા લખવાનું કારણ મળ્યું છે આપ સૌ ને જેશ્રીકૃષ્ણ

  Reply
 4. પુજ્ય માસા ને શ્રદ્ધાંજલિ. કોવિડ ના લીધે રુબરુ ન આવી શકવા બદલ દિલગીરી વ્યક્ત કરુ છું. પ્રભુ તમને તેમના ચરણો મા સ્થાન આપે અને અમને સોને તમારી વસમી વિદાય નું દુ:ખ સહન કરવાની શકિ્ત આપે તેવી પ્રભુ પ્રાથના.

  Reply
 5. મામા ને હાર્દિક શ્રધ્ધાંજલી. સમાચાર જાણી ને બહુ દુઃખ થયુ. પ્રભુ તેમના આત્માને શાંતિ આપે એજ પ્રાર્થના. મામી ની તબિયત સારી હશે.

  Reply
 6. પૂજય માસા ને હૃદય પૂવઁક શ્રધ્ધાંજલી ઈશ્વર સદગત ના આત્માને શાંતિ આપે ત
  ??

  Reply
 7. Om Shanti

  Reply
 8. Rip

  Reply
 9. Mr Soni Senior will be greatly missed.

  Reply
 10. Maharaj Swami bless his soul and Rest In Peace Jai swaminarayan

  Reply
 11. Dada will miss u so much….love u

  Reply
 12. Vhalakaka RIP

  Reply
 13. Om shanti

  Reply
 14. May you rest in love & paradise Dada. Your presences will truly be missed, but we’ll always have you in our hearts.

  Love,
  Suba, Dolly, Sayana, Sahana

  Reply
 15. Om Shanti Masha

  Reply
 16. Om shanti

  Reply
 17. Om Shanti ? Jai Shri Krishna

  Reply
 18. Rest In Peace… JSK

  Reply
 19. Jai Three Krishna
  It is very sad to loose Pravinmama.
  May God peace to his soul
  I pray for his smooth journey towards god
  Rest in Peace

  Reply
 20. Om Shanti ???

  Reply
 21. Jai Shree Krishna, dada you will truly be missed. Your smile always made everything better.
  May your soul Rest In Peace.
  Love,
  Sid, Harsalee, Simran and Sia

  Reply
 22. Om shanti

  Reply
 23. May you Rest In Peace Mr. Soni Sr.

  Reply
 24. Om shanti

  Reply
 25. Jay shree Krishna sorry for the loss of a dear one in the family
  Will miss him Rest In Peace

  Reply
 26. Rest in peace Pravinmama.

  Reply
 27. Om shanti

  Reply
 28. Jai Shree Krishna. It is very sad to loose Pravinmama. Rest in Peace. Your presences will truly be missed.

  Reply
 29. Om Shanti ?? જય શ્રી કૃષ્ણ

  Reply
 30. Om Shanti…Rip.
  B m Soni n family

  Reply
 31. Om Shanti Om ?

  Reply
 32. Om Shanti om?

  Reply
 33. Ohm santi Jay sri krishna

  Reply
 34. Rest in peace Dada. You will be missed but never forgotten.

  Love Brian, Pooja, Logan and Lucas.

  Reply
 35. હરિઓમ. પાસવડૅ ના હોવાથી અમે દશૅન ના કરી શકયા. પ્રભુ તમારા સસરાને શાંતિ આપે તેવી પ્રાથૅના. મીનાબેનને હિંમત આપશો.

  Reply
 36. RIP

  Reply
 37. Om shanti. RIP

  Reply
 38. Om Shanti.
  May God bless his soul.

  Reply
 39. Om shanti??
  Jay shree krishna ?

  Reply
 40. Om Shanti?

  Reply
 41. પૂજય માસા ને હૃદય પૂવઁક શ્રધ્ધાંજલી ઈશ્વર સદગત ના આત્માને શાંતિ આપે
  ??

  Reply
 42. May his soul rest in peace…???

  Reply
 43. Om Shanti! Sadgat vadilne Koti koti pranam. He will be missed but will be always in our heart. Our heartily condolences to entire family.

  Reply
 44. Om shanti??

  Reply
 45. ??ઈશ્વર દિવંગત આત્માને શાંતિ આપે , અંતઃકરણ પૂર્વક શ્રધ્ધાંજલી?? જય શ્રી કૃષ્ણ

  Reply
 46. Jay shree Krishna ??

  Reply
 47. RIP….OM SHANTI

  Reply
 48. Rest in Paradise dadu, I hope you are watching us from up there and hope you continue to bless us.
  We Love You, and will forever miss you May you forever rest easy in the heavenly abode away from all the pain and suffering and forever at ease.

  Jai Shree Krishna

  Love Always
  Simit & Esha

  Reply
 49. Rest in peace, we will meet again!

  Reply
 50. Prabhu pravinchandra na aatma ne santi ape

  Reply
 51. Heartfelt condolences to Soni family for the loss of a wonderful jewel, NANA will always be remembered for his jolly ness and magnificent sense of humor. May his soul Rest In Peace.???

  Reply
 52. Rip ??? om Shanti

  Reply
 53. Ohm shanti

  Reply
 54. ૐશાંતિ ???? પ્રવિણકાકાને હાર્દિક શ્રધ્ધાંજલિ…..પ્રભુ આપના દિવ્ય આત્માને શાશ્વત શાંતિ આપે????

  Reply
 55. ‌ર્ડો સતિષભાઈ/મીરાબેન તથા પરિવાર
  પૂ બાપુજી નાઆત્માને પરમ શાંતિ અને સદગતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ …???
  ભરત કુસુમ /કર્તવ્ય -બંસરી

  Reply
 56. ‌પ્રભુ તેમના આત્માને પરમ શાંતિ અને સદગતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના….???ભરત, કુસુમ, કર્તવ્ય, બંસરી ના જય શ્રી કૃષ્ણ ????

  Reply
 57. ??

  Reply
 58. Rest in peace Pravin dada. Oh shanti, jay shree krishna.

  Nirav & Madhavi

  Reply
 59. All the wonderful memories will live on in our hearts.

  Reply
 60. We will miss you kaka!?
  Om shanti

  Reply
 61. That is some pretty fascinating ideas, but Ive got a question for you. I have a WordPress site, however my design is rather boring. Yours looks genuinely great though and I am wondering if it is a premium theme? Im just contemplating acquiring one, but I genuinely like yours. Cheers!

  Reply
 62. This is this kind of a fantastic resource that you are providing and also you give it absent for free. I adore seeing web sites that understand the value of offering a top quality resource free of charge. It?s the old what goes around comes about routine.

  Reply
 63. Sick! Just obtained a brand-new Pearl and I can now read your blog on my phone’s browser, it didn’t do the job on my previous 1.

  Reply
 64. Nigdy nie zapomnij najpiekniejszych dni swojego zycia! Wracaj do nich, ilekroc w twoim zyciu wszystko zaczyna sie walic. – Jim Rohn

  Reply
 65. What I want to know is why I should care? I mean, not to say that what youve got to say isnt important, but I mean, its so generic. Everyones talking about this man. Give us something more, something that we can get behind so we can feel as passionately about it as you do.

  Reply
 66. Ive just bumped on browsergames website , have You checked it before? Bye!

  Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

A new era of elegance, comfort and full service convenience at one location.

About ACVC

In the past 7 years our professional team of licensed funeral directors and staff have had the privilege and honor of serving many families and individuals in their greatest time of need.
 
Our newest location, Ajax Crematorium & Visitation Centre, provides a complete range of funeral, cremation, and memorial services –with notable distinctions. We are pleased to be able to offer each family customized and exclusive use of our facilities during your gathering, service, or cremation all in one convenient location. Our location is unique and is not owned by any conglomerate and our independence and pride are reflected in all of our services.